Toolbox van waterschapsenergie

Maak kennis met Waterschapsenergie

In deze toolbox vind je allerlei handige communicatiemiddelen van Waterschapsenergie. Waterschapsenergie is alle energie van de waterschappen, geproduceerd op rioolwaterzuiveringen. Die energie is soms gas, soms elektriciteit, soms warmte. Met de middelen in de toolbox kun je op een makkelijke manier jouw Waterschapsenergieproject promoten.

De toolbox is bedoeld voor (communicatie)medewerkers van de waterschappen. Wil je gebruik maken van de toolbox maar heb je geen inlogcode? Stuur dan een mail naar info@energiefabriek.com onder vermelding van 'aanvraag inlogcode toolbox waterschapsenergie'.

Home